Premium Handles

Premium handles

DI.H.012
Finish: polished chrome

DI.H.013
Finish: steel effect

DI.H.043
Finish: polished chrome

DI.H.047
Finish: polished chrome

DI.H.048
Finish: polished chrome

DI.H.049
Finish: matt chrome

DI.H.050
Finish: black

DI.H.051
Finish: copper

DI.H.052
Finish: brushed nickel

DI.H.054
Finish: polished chrome

DI.H.055
Finish: polished chrome

DI.H.056
Finish: nickel matt

DI.H.060
Finish: antique copper